Rozwiązywanie problemów

Przejdź do sekcji rozwiązywania problemów, wykonując poniższe kroki:

Krok 1: Kliknij jednostkę czyszczącą, z którą masz problemy
Krok 2: Wybierz problem z menu rozwijanego po prawej stronie
Krok 3: Zostanie wyświetlona lista rozwiązań Twojego problemu. Zapoznaj się z proponowanymi rozwiązaniami, aby sprawdzić, czy możesz zidentyfikować i rozwiązać swój problem.