Ręczne stacje główne

Główne stacje MS5/7

Ta główna stacja jest samodzielną jednostką czyszczącą działającą jako stacja zasilająca zintegrowaną stację roboczą, a także zewnętrzną.

Maksymalna liczba użytkowników wynosi 7, a maksymalne ciśnienie to 25 barów.

MS na ilustracji


 

Stacje główne MS1-10 i MSC1-10

Ta główna stacja jest prostą, samodzielną jednostką czyszczącą zasilającą tylko zintegrowaną stację roboczą. Opcja wbudowanego kompresora do zasilania sprężonym powietrzem.

Dla 1 użytkownika z maksymalnym ciśnieniem 10 barów.

Obraz MS1-10