Zespół sprzedaży w System Cleaners

Brian Lund Jensen
Dyrektor ds. sprzedaży
P: +45 52 19 13 51
E: blj@systemcleaners.com

René Pedersen  
Regionalny kierownik sprzedaży
Projektant rozwiązań

Europa Północna
Australia i Nowa Zelandia

P: +45 52 19 13 54
E: rp@systemcleaners.com

Erhan Kodaman
Regionalny kierownik sprzedaży
DACH i Turcja

P: +49 17 15 55 23 73
E: eko@systemcleaners.com

Niels E. Andersen 
Regionalny kierownik sprzedaży
Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i
Europa Południowa

P: +45 26 11 33 83
E: nan@systemcleaners.com

Ricardo De La Calle Aramburu 
Regionalny kierownik sprzedaży
Ameryka Łacińska i Karaiby

P: +45 26 30 44 11
E: rca@systemcleaners.com
 

Søren Lassen
Regionalny kierownik sprzedaży
Dania, Holandia i Belgia
Kierownik projektu, OEM 

P: +45 31 54 61 65
E: sla@systemcleaners.com

James Whelan
Regionalny kierownik sprzedaży
Ameryka Północna

P: +1 843-333-7587
E: jaw@systemcleaners.com

Joe Vinyard  
Kierownik serwisu/sprzedaży
Ameryka Północna
P: +1 816-797-4525
E: jov@systemcleaners.com  

Declan Wray
Kierownik sprzedaży
Wielka Brytania i Irlandia

P: +44 7553 186452
E: dwr@systemcleaners.com

Thai Binh Duong  
Regionalny kierownik sprzedaży
Azja

P: +84 938 500 366
E: tbd@systemcleaners.com

Nguyen Quoc Doan   
Account Manager
Azja

P: +84 975 747 171
E: nqd@systemcleaners.com

Sanja Berjan  
Business Development Manager
Regionalny kierownik sprzedaży
Bałkany i Grecja

P: +45 20 99 01 21
E: sbe@systemcleaners.com

Jesper Green Jensen 
Asystent ds. rozwiązań i rozwoju
P: +45 26 77 82 33
E: jgj@systemcleaners.com

Peter Bertelsen 
Po sprzedaży
P: +45 31 26 58 20
E: pbe@systemcleaners.com