Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych. Są one dostarczane przez System Cleaners® A/S i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji co do ich kompletności, dokładności, wiarygodności, przydatności lub dostępności do jakiegokolwiek celu w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług i powiązanych z nimi grafik publikowanych na stronie internetowej. Użytkownik może polegać na tych informacjach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody, w tym m.in. za straty i szkody pośrednie lub wtórne, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikłe w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony internetowej można łączyć się z innymi stronami, które nie są kontrolowane przez System Cleaners A/S. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Zamieszczenie łączy nie oznacza rekomendacji ani poparcia dla poglądów wyrażonych na tych stronach.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała sprawnie i bez zakłóceń. Jednakże System Cleaners A/S nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność strony internetowej z powodu problemów technicznych, na które nie mamy wpływu.

 

Copyright

Ta strona i jej zawartość są chronione prawami autorskimi System Cleaners A/S - © System Cleaners A/S 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabroniona jest jakakolwiek redystrybucja lub reprodukcja części lub całości zawartości w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem poniższych:

  • dystrybutorzy produktów firmy System Cleaners mogą zamieszczać łącza prowadzące do tej strony i kopiować jej zawartość
  • użytkownik może drukować lub pobierać na lokalny dysk twardy części strony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego
  • użytkownik może kopiować zawartość strony dla osób trzecich do ich osobistego użytku, ale wyłącznie pod warunkiem, że poda tę stronę jako źródło materiału

 

Zabrania się rozpowszechniania lub komercyjnego wykorzystywania treści, chyba że za naszą wyraźną, pisemną zgodą. Nie wolno ich również przekazywać ani przechowywać na innych stronach internetowych lub w innych elektronicznych systemach przechowywania danych.