Zasilanie wstępnie rozcieńczonymi środkami chemicznymi

Stacje pomp chemicznych — CP

Nasze naścienne stacje pomp chemicznych CP zapewniają stałe ciśnienie wstępnie rozcieńczonych detergentów, zmieszanych w zintegrowanym zbiorniku, do stanowisk pracy w Państwa zakładzie przetwórczym.

Maksymalny przepływ dla stacji pomp wynosi 50 l/min, maksymalne ciśnienie 12 bar i do 7 użytkowników.

CP na ilustracji


 

CP10/30/40 chemiczne stacje pomp

Nasza seria montowanych na podłodze stacji pomp chemicznych zapewnia stały dopływ wstępnie rozcieńczonych chemikaliów do stanowisk pracy w Państwa zakładzie przetwórczym.

Maksymalny przepływ dla stacji pomp wynosi 280 l/min, maksymalne ciśnienie 12 bar i do 40 użytkowników.

CP na ilustracji


 

Stacja pomp chemicznych - KPV400

KPV400 to sterowana częstotliwością stacja pomp chemicznych mieszająca detergent z wodą w zintegrowanym z agregatami zbiorniku mieszającym.

Maksymalny przepływ dla niego to 400 l/min, maksymalne ciśnienie 12 bar i do 57 użytkowników/stanowisk.

KPV na ilustracji